Βασικό στοιχείο της επιτυχίας της KPC αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της που απαρτίζεται από καταρτισμένους επαγγελματίες με μακροχρόνια και βαθιά γνώση στους κλάδους της λογιστικής, φορολογίας, οικονομικής και χρηματοοικονομικής. Οι άνθρωποι της KPC διακρίνονται για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό τους, την επιστημονική και τεχνική τους κατάρτιση και λειτουργούν πάντα με σεβασμό απέναντι στον πελάτη. Η KPC διαθέτει επίσης πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους συνεργάζεται προκειμένου να μπορεί να παρέχει υποστήριξη σε τυχόν εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της.